Concello de Tomiño

Durante o mes de Outubro de 2019, foi levado a cabo o proceso participativo relativo ao Plan de Mobilidade Sustentable de Tomiño, proceso que constou de enquisas presencias, enquisas online, e xornadas de participación, nas cales participaron representantes do tecido asociativo e social do municipio, recollendo a información mostrada.

Grazas a todos os que participaron no proceso.

Resultados enquisa Tomiño